The Geneva Declaration on Human Rights at Sea (GDHRAS) and accompanying Commentary has been published in the 2nd Edition 2023 of the Ukrainian International Law Association journal.

From pages 67 - 81, the Ukrainian Journal features the inaugural issuing of the first full text publication in Ukraine.

Importantly, it provides improved legal and policy awareness both in-country and internationally.

The background work for finalising the submission has been ongoing since late 2022 through a small multi-disciplinary team based between the UK and various locations throughout the country.

In June 2023, Professor Olga Butkevych, President of the Ukrainian Association of International Law Association led an online briefing webinar with Human Rights at Sea (HRAS) to socialise the development of the Declaration at State level. 

Drafting checks have been backed by the original drafting team comprising Prof Irini Papanicolopulu, Prof Steven Haines, Prof Anna Petrig, Dr Sofia Galani, Dr Elizabeth Mavropoulou and David Hammond, supported by Anna Khoma and the HRAS Senior Leadership Team. 

HRAS Comment

The small but dedicated team involved in this ongoing work is delighted with the latest stage in the development of the Geneva Declaration alongside our colleages in Ukraine and third-States. Further work is currently ongoing to bring this new soft-law instrument into the UN system, and to be further socialised across multiple States.

ENDS.

Geneva Declaration Website: www.gdhras.com

Contact: If you have any questions, please write to us at enquiries@humanrightsatsea.org

About Sharing. We welcome the use and dissemination of our work with proper accreditation. Please ensure that our Terms of Use are conformed with at all times.

Please donate today by CLICKING HERE

 

 

Женевська декларація про права людини на морі (GDHRAS) та супровідний Коментар до неї опубліковані у 2-му випуску 2023 року журналу Української асоціації міжнародного права "Український часопис міжнародного права".

На сторінках 67 - 81 Українського журналу вперше в Україні публікується повний текст цієї декларації.

Важливо, що це видання сприяє підвищенню правової та політичної обізнаності як у країні, так і на міжнародному рівні.

Підготовча робота над завершенням оформлення матеріалів тривала з кінця 2022 року силами невеликої багатопрофільної команди, яка працювала як у Великій Британії, так і в різних місцях по всій країні.

У червні 2023 року професор Ольга Буткевич, президент Української асоціації міжнародного права, провела онлайн-брифінг-вебінар з організацією захисту прав людини на морі "Human Rights at Sea"(HRAS) з метою висвітлення процесу розвитку Декларації на державному рівні. 

Перевірка тексту була підтримана первинною редакцією у складі професора Іріні Папаніколопулу, професора Стівена Хейнса, професора Анни Петріг, доктора Софії Галані, доктора Елізабет Мавропулу та Девіда Хаммонда, за підтримки Анни Хоми та команди вищого керівництва HRAS. 

Коментар HRAS

Невелика, але віддана своїй справі команда, яка бере участь у цій роботі, дуже задоволена останнім етапом у розвитку Женевської декларації разом з нашими колегами в Україні та третіх державах. Наразі триває подальша робота над впровадженням цього нового інструменту "м'якого права" в систему ООН та його подальшою соціалізацією в різних державах.

КІНЕЦЬ.

 

Веб-сайт Женевської декларації: www.gdhras.com

Контакти: Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, напишіть нам на enquiries@humanrightsatsea.org

Про Поширення. Ми вітаємо використання та розповсюдження нашої роботи за умови належної акредитації. Будь ласка, переконайтеся, що ви завжди дотримуєтеся наших Умов використання.

 

Download Ukrainian International Law Association Publication
Download Geneva Declaration and Commentary - UKRAINIAN
Download Geneva Declaration and Commentary - ENGLISH